De stichting LandschapsOntwikkeling Limburg

De Stichting LandschapsOntwikkeling Limburg is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het bevorderen en stimuleren van (agrarisch) natuurbeheer en overige landschappelijke ontwikkelingen.

De Stichting is door de Provincie Limburg aangewezen als veldmakelaar voor geheel Limburg. Dit betekent dat u voor advies en aanvraag omtrent inrichtings- en beheersvergoedingen voor landschapselementen bij de stichting terecht kunt. Dit alles in het kader van de regeling GroenBlauwe diensten. Als veldmakelaar kunnen wij samen met u de mogelijkheden op uw percelen bekijken en een aanvraag voorbereiden. Deze service is geheel gratis.

GroenBlauwe diensten

Boeren en burgers die (particuliere) gronden beheren buiten de grote bos- en natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) spelen een belangrijke rol in het onderhoud van het Limburgse landschap. Vanaf juni 2011 kunnen zij mogelijk een beroep doen op de provinciale subsidieregeling GroenBlauwe diensten Limburg. Met een nieuwe regeling wil de provincie Limburg een nieuwe impuls geven aan herstel en onderhoud voor een breed scala aan onderhoudsmaatregelen van het agrarisch cultuurlandschap.

De subsidieregeling is relatief eenvoudig. Grondgebruikers krijgen een vergoeding voor de kosten voor het onderhouden en aanleggen van landschapselementen. Dat kan variƫren van het aanleggen en onderhouden van een poel tot het aanplanten en beheren van knotbomen, hagen, singels en zelfs hoogstamboomgaarden. Ook is subsidie mogelijk voor de aanleg en onderhoud van kruidenrijke gras- en akkerranden of het natuurvriendelijk beheer van hele percelen.

Meer informatie

Onderstaand treft u uitgebreidere informatie aan over de regeling, pakketten, vergoedingen, etc.

Per gemeente en per perceel zijn op de onderstaande kaarten middels een kleurcode de mogelijkheden in kaart gebracht. Zijn uw percelen gearceerd? Dan zijn er naar alle waarschijnlijkheid mogelijkheden binnen de GroenBlauwe diensten.

Uiteraard wensen wij de mogelijkheden graag met u persoonlijk te bespreken; neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 

» Neem contact met ons op

Contactgegevens

Stichting Landschapsontwikkeling Limburg
Kerkstraat 4
6363 JE Voerendaal
Tel. 045 - 575 32 55

Veldmakelaars

Ettien Eijssen
Stuur e-mail | GSM: 06 - 204 95 137

Marita Kreuels
Stuur e-mail | GSM: 06 - 235 04 009

Pierre Grooten
Stuur e-mail | GSM: 06 - 183 85 318


» Meer info over de subsidieregeling

Meer informatie over de subsidieregeling (0.1Mb)


» Subsidiepakketten

Voor subsidie in aanmerking komende dienstenpakketten (0.4Mb)


» Vergoedingen 2011

Vergoedingen GroenBlauwe diensten Limburg 2011 (0.1Mb)


» Subsidieplafonds 2011

Subsidieplafonds van de GroenBlauwe diensten Limburg 2011 (0.1Mb)


» Interactieve kaart van actieve GroenBlauwe diensten

Open de interactieve kaart in een nieuw venster »


» PDF-kaarten van actieve GroenBlauwe diensten

Kaart van GroenBlauwe Diensten Midden- en Noord-Limburg (1.3Mb)

Kaart van GroenBlauwe Diensten Zuid-Limburg (1.8Mb).

De stichting LandschapsOntwikkeling Limburg is een initiatief van de Aelmans Adviesgroep.
© 2011 · Alle rechten voorbehouden · www.aelmans.com

.